ארגוני סינגור

משרד הרווחה – השירות לאדם עם אוטיזם

מטרת השירות לאדם עם אוטיזם לספק לאנשים הנמצאים על רצף האוטיזם תנאים מתאימים כדי למצות את יכולותיהם ולאפשר להם ולמשפחותיהם לנהל אורח חיים תקין ככל האפשר ואיכות חיים ראויה.  זאת באמצעות:

 • פיתוח ומתן מעניים קהילתיים ומענים של דיור, הן על רצף החיים (גילאים שונים) והן על הרצף התפקודי (רמות שונות של תפקוד), התואמות לצרכי האוכלוסייה ולידע המקצועי החדשני, הקיים בארץ ובעולם.
 • פיתוח תשתית והכשרת כוח אדם מקצועי לטיפול באוכלוסייה ובבני המשפחה.
 • פיתוח מארג בין-משרדי ובין-ארגוני לשיפור השירות לאוכלוסיית היעד
 • חקיקה וזכויות לאנשים עם אוטיזם.
 • גיבוש ויישום של מדיניות ותורה מקצועית, הפצתה והטמעתה.

אוכלוסיית היעד: ילדים, מתבגרים ובוגרים הנמצאים על רצף הספקטרום האוטיסטי שקיבלו הכרה  בשרות ובני משפחותיהם.

המרכז למשפחה

אלו"ט פועלת לא רק כספק שירותים, אלא גם כארגון מסנגר המסייע במתן מידע על זכויות, קידום חקיקה ומתן סיוע והדרכה לקבלת שירותי אבחון ושירותים נוספים דרך המרכז למשפחה.

מידע לגבי שירותי אבחון וטיפול בקהילה, עזרה במיצוי זכויות הניתנות מגופים שונים כמו ביטוח לאומי, משרד הרווחה ועוד, מידע לגבי מסגרות חינוך, דיור ותעסוקה, פעילויות פנאי באזור המגורים ועוד. ניתן לפנות למרכזים למשפחה לקבלת מידע אודות מכוני אבחון, מאבחנים פרטיים, מרכזים טיפוליים, אנשי מקצוע מגישות שונות, תראפיות טיפוליות ועוד.

הרצאות של אנשי מקצוע המובילים בתחום, במגוון נושאים הקשורים לספקטרום האוטיסטי ולטיפול בו.

קבוצות תמיכה להורים, לסבים ולאחים לילדים ולבוגרים על הספקטרום האוטיסטי.

סדנאות ממוקדות המעניקות כלים להתמודדות מועילה עם אתגרים שונים של משפחה עם ילד על הספקטרום האוטיסטי.

שיחות אישיות עם עובדת סוציאלית הן בפגישה הן בשיחות טלפון, לפי הצורך (אפשרות לשיחה בעילום שם)

"קו פתוח" – בשעות הערב הורים לילדים על הספקטרם האוטיסטי תומכים, מקשיבים ומייעצים מניסיונם להורים בתחילת הדרך או להורים שנתקלו בבעיות. בשעות היום הקו מופעל על ידי צוות מרכזי אלו"ט למשפחה.

מרכז מידע שירותי מידע על אוטיזם למשפחות, לאנשי מקצוע, לסטודנטים ולקהל הרחב ממקורות מקצועיים: ספריית עיון, כתבי עת, מאמרים , מחקרים, סרטים ומאגר מידע דגיטלי.

אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

אלו"ט – האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם – היא עמותת הורים לילדים, מתבגרים ובוגרים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. העמותה נותנת שירות ומטפלת בכ – 14000 משפחות בכל רחבי הארץ.

קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל הנה התארגנות של ולמען ישראלים מהקשת האוטיסטית, לצורך תמיכה ועזרה עצמית, עצמאית והדדית.
אתר הקהילה והפורומים מספקים מסגרת לתמיכה חברתית, שיתוף ולמידה.
באתר מאמרים של אנשי הקהילה, פורומים, מידע ועוד.

אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל

אוטיסטים המפעילים קהילה בניהול עצמי לצורך תמיכה ועזרה עצמית, עצמאית והדדית, לקיום קשרים בסגנון אוטיסטי ולטיפוח והפצת התרבות האוטיסטית בישראל.

פרטים ליצירת קשר:

 

03-5446046

ניתן להשאיר הודעה במשיבון ויחזרו אליכם

pniot.effie@gmail.com

עמותת אפ"י – אספרגר ישראל הוקמה בשנת 2001 ביוזמת הורים לילדים עם אספרגר, היא עמותה לעזרה עצמית הפועלת כמרכז מידע, תמיכה וסנגור למען ילדים ובוגרים עם התסמונת ומשפחותיהם.

מרכז מידע ותמיכה על השתלבות בקהילה ובחברה

קבוצות תמיכה להורים ומשפחות

אפ"י – אספרגר ישראל

סיוע לאנשים עם אספרגר ואוטיזם בתפקוד גבוה להשתלב בקהילה, לימודים, תעסוקה, פעילות חברתית.

פירוט התכניות:

 1. קורס תומכי החלטה לבני משפחה. הקורס הינו יוזמה של ארגון בזכות וארגון קשר שצמח מתוך הכרה בזכותו של כל אדם לאוטונומיה אישית מלאה על חייו. במרץ 2016 הצביעה הכנסת בעד התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. תיקון החוק מביא עמו בשורה משמעותית לאנשים עם מוגבלות ולחברה כולה ומאפשר לאנשים עם מוגבלות להחליט על חייהם, לבחור, לטעות וללמוד מטעויות. במסגרת התיקון הכיר המחוקק בקבלת החלטות נתמכת כחלופה לאפוטרופסות. תומך החלטה, מסייע לאדם לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו. בקורס נכיר את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות החדש על ייתרונותיו וחסרונותיו, נעלה את הפחדים והחששות מהתנהלות כלכלית עצמאית, נלמד לעומק על חלופות לאפוטרופסות, מהו תומך החלטות ונדון בכל הדילמות שהנושא מעורר. הקורס כולל חלק עיוני (4 מפגשים בני 3 שעות פעם בשבועיים) וחלק מעשי (3 מפגשים קבוצתיים להדרכה מעשית של שעתיים אחת לשלושה שבועות) בסה”כ 18 שעות.
 2. קורס הורים מובילים שינוי לקראת היציאה לחיים. קורס זה נבנה מתוך הכרות עם מציאות החיים של המשפחות  לילדים מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות, והצרכים והאתגרים החדשים שעולים. בגילאים הללו הורים רבים מחפשים פתרונות איכותיים להמשך החיים לבניהם ולצורך כך נדרשת פעמים רבות פעילות אקטיבית של הורים לקידום התחום באזור מגוריהם. מתוך אמונה בכוחות ההוריים ובייחודיות שלהם, כמו גם מתוך הבנת החשיבות של הובלה הורית. בקורס המוצע נכשיר את ההורים להובלת מהלכים חברתיים אשר יביאו   לשילוב והכלה בקהילה. המהלך יעשה בשיתוף הרשות וארגונים הפועלים בתחום.עקרון הנורמליזציה, איכות חיים לאנשים עם מוגבלות ומתן הזדמנות שווה לכל אדם – הם העקרונות המובילים בקורס בחשיבה על עתיד הבוגרים עם הצרכים המיוחדים. הקורס כולל 6 מפגשים של 3 ש"א כל אחד ושני סיורים של 6 ש"א כל אחד. סה"כ 30 שעות
 3. קשר מיוחד הורה להורה – ליווי לאורך מעגלי החיים. הורות לילד עם מוגבלות מאופיינת בעליות ובמורדות לאורך מעגלי החיים. מתוך תפיסת הייחודיות של קשר בין הורה להורה נבנה מודל של קורס הכשרה, המכשיר הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות ללוות הורים כמותם. מטרות : הכשרת הורים ללוות הורים לאורך מעגלי החיים. • יצירת מאגר הורים מתנדבים בקהילות המוכשרים לליווי. קהל היעד הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות, הנמצאים בשלב המתאים בהתמודדותם האישית, שיש להם פניות ללמידה של גישה אחרת. נושאי הלימוד מעגלי החיים, כלים לליווי ולתמיכה, חוסן והתמודדות חובות: נוכחות מלאה, מילוי מטלות הקורס, השתתפות פעילה ופרקטיקום מודרך. מבנה: 15 מפגשים שבועיים, 3 שעות כל מפגש, סך הכול: 45 שעות. מיקום יישובי, אזורי. ניתן לבנות גם מבנים שונים של הקורס בהתאם לאפשרויות בפועל.
 4. פיתוח מנהיגות הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות. אחת המטרות המרכזיות של ארגון קשר היא פיתוח חברה אזרחית חזקה, שתניע ותהיה שותפה בשיפור איכות החיים של משפחות לילדים עם מוגבלות. לצורך כך, פותח מודל של קורס הכשרה לקבוצת מנהיגות הורים יישובית, המקבלת כלים להובלת שינוי, לבניית שותפויות ולניהול פרויקטים. דגש מושם על גיבוש הקבוצה, הלכידות החברתית, הערבות ההדדית ומיצוב הקבוצה בתוך הקהילה הרחבה בעיר, תוך בניית שותפויות עם המערכות העירוניות, והובלת שינוי חברתי. מטרות • הכשרת מנהיגות של קבוצת הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות, תושבי העיר. • פיתוח תובנות לגבי זירת הפעילות והקניית כלים להובלת שינוי ולקידום שותפות בין המשפחות לרשות ולגורמים נוספים הפועלים בתחום. קהל היעד: הקורס מיועד להורים לילדים וצעירים עם מוגבלות במגוון הלקויות, שרוצים להניע ולהיות שותפים בהובלת שינוי וביצירת מענים לילדיהם ולמשפחות. נושאי הלימוד פיתוח תובנות ויכולות הובלה, עבודת צוות, הבנת מערכות ודרכי עבודה, הקניית כלים של ניהול משא ומתן, אפיון צרכים, קבלת החלטות, אסטרטגיות השפעה, בניית שותפויות ועקרונות לניהול פרויקטים. דגש יושם על זיהוי יכולות אישיות וקבוצתיות, יצירת חזון משותף ואקלים קבוצתי בונה ומקדם. חובות: נוכחות מלאה, מילוי מטלות הקורס, השתתפות פעילה, תרגול בסימולציות וביצוע פרויקט. מבנה: 12 מפגשים בני 3 שעות כל אחד; מפגש אחד בן 8 שעות, סך הכול 44 שעות. מיקום: ארצי.
 5. הכשרת מתנדבי מידע – אחת המטרות המרכזיות של ארגון קשר היא הנגשת מידע וזכויות לאוכלוסיית המשפחות המיוחדות ולאנשי המקצוע. בעידן הנוכחי, שבו המידע זמין לכל, נדרש מורה נבוכים שיסייע להתמצא בין המידע ויכוון את מבקשי המידע לצרכיהם. תפקיד זה של מנגיש מידע הוא קריטי לכל אזרח, ועל אחת כמה וכמה לאוכלוסיית המשפחות המיוחדות, שכן המידע עשוי לשפר ולהשפיע משמעותית על איכות חייהם. מטרות: הנגשת מידע וזכויות למשפחות המיוחדות. מתן כלים ומיומנויות למתנדבים הפוטנציאליים לניהול פנייה, מיומנויות תקשורת והיעדר שיפוטיות. סיוע בהקמת מרכזי מידע בקהילות שונות. קהל היעד: הורים (עדיפות להורים מיוחדים), בני משפחה ואנשי מקצוע, בעלי מיומנויות תקשורת בסיסיות טובות, יכולת אמפתית ורגישות גבוהות, יכולת למידה ושיתוף, אחריות אישית ותחושת מחויבות גבוהה. נושאי הלימוד: היכרות עם עולם התוכן של המשפחה המיוחדת, היכרות עם לקויות ומוגבלויות, מיומנויות תקשורת ויכולת ניהול פנייה. מבנה: 8 מפגשים בני 4 שעות, סך הכול 32 שעות. מיקום: ארצי.
 6. מגוון הרצאות להורים ולאנשי מקצוע בתחומים שונים: • הורות מיוחדת: התמודדותם של הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות סביב מעגל החיים – מפגש עם הורים מיוחדים, שסיפורם האישי ודרך התמודדותם הם מקור השראה להורות בכלל. • הזכות (והחובה) לדעת: העברת מידע ועדכון זכויות בכל הקשור למסגרות, לפתרונות אפשריים ולנושאים המעסיקים את בני המשפחה המיוחדת. • אני ואחי המיוחד: התמודדותם של אחים לילדים עם צרכים מיוחדים. • הורים להורים – מצפן ומפה: הורים מובילים שינוי בשיתוף עם ארגונים וגורמים ברשות המקומית. • דברים שרואים משם ומכאן: שותפות ושיתוף בין אנשי מקצוע להורים. • הורים מיוחדים במעגל העבודה: הנגשת סביבות העבודה להורים מיוחדים ופרקטיקות תומכות משפחה. • הגוזלים שלי עזבו את הקן: הדילמה של יציאת בן משפחה עם מוגבלות מהבית לחיים עצמאיים. • שילוב והכלה כערך חברתי: איך מתרגמים ערך זה לחיי היום-יום בכל תחומי החיים, בחינוך, בפנאי, בצבא, במגורים. • איפה ההורים? על מעמדם של הורים ומשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל – מדיניות ופרקטיקה. • נוירוני המראה: בחזית המדע – על אמפתיה, נוירונים ומה שביניהם. • מבחר הרצאות בתחום המשפטי: זכויות, סיפורים מרתקים וטיפים. • מה חשוב שידעו רופאי המשפחה והקהילה על עולמן של המשפחות המיוחדות? • כבוד האדם וחירותו: לכולם, גם לילדים ומשפחות מיוחדות.

קשר

ארגון קשר, פועל כבר למעלה מ-20 שנה על מנת לייצר מציאות חברתית בה משפחות מיוחדות יכולות לאפשר לבניהם/בנותיהן חיים כאנשים שווי זכויות, ולמשפחה הזכות לגדל את בנה/בתה ממקום מעורבות, עצמאות ושילוב מלא בחברה. הארגון פועל במגוון רבדים החל ממתן מידע ומיצוי זכויות, תמיכה, ליווי, פיתוח מנהיגות הורים ויצירת רשת של קהילות הורים לערבות הדדית ועד יצירת שותפות בין הורים ואנשי מקצוע, פעילות לשינוי מדיניות, קידום חקיקה העלאת מודעות ועוד.

פרטים ליצירת קשר:

info@kesher.org.il

02-6236116

פרטים ליצירת קשר:

 

ארגונים ועמותות העוסקים בסנגור וזכויות לאנשי הספקטרום.

 • עמותת  נגישות ישראל הוקמה בשנת 1999 לקדם את הנגישות על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם להשתלב בחברה, בשוויון, בזכות, בכבוד ובמקסימום עצמאות.

 • עמותת בזכות לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות.

 • אתר הקהילות והמומחים המקיף בישראל בתחום המוגבלויות. כולל מידע על זכויות, מומחים וארגונים, קריירה, יחסים ועוד.

 • אתר כל-זכות מיועד לסייע לתושבי ישראל למצות את זכויותיהם בכל התחומים. האתר הינו פרוייקט שיתופי ללא כוונת רווח, הנבנה ומתוחזק ע"י אוסף רחב של ארגונים ומומחים בתחום הזכויות בישראל.

 • Wrong Planet is the web community designed for individuals (and parents / professionals of those) with Autism, Asperger's Syndrome, ADHD, PDDs, and other neurological differences. We provide a discussion forum, where members communicate with each other, an article section, with exclusive articles and how-to guides, a blogging feature, and a chatroom for real-time communication with other Aspies.

 *** המידע בדף זה נאסף עבורכם לצורך הנגשת המידע הרב ביותר אודות תכניות לצעירים ובוגרים בספקטרום האוטיסטי.
המידע בחלקו סופק על-ידי הגופים השונים ובחלקו נלקח מאתר האינטרנט ודפי המידע של התכניות.
אין העמותה אחראית לתוכן המידע ו/או לתוכן ואיכות התכניות השונות המוצגות כאן, ואין לראות במידע זה משום המלצה על תכנית זו או אחרת.
ט.ל.ח.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות