תרומות

אנו בטוחים שהשתכנעת בחשיבות פעילות העמותה, בתרומתה לשילובם והשתתפותם של אנשים בספקטרום האוטיסטי בקהילה, כמו גם בתרומה העקיפה לחברה כולה.

פעילותנו נסמכת בעיקרה על תרומתך והיא תתקבל בהערכה ובתודה.

הנך מוזמן/ת לתרום כל סכום שתמצא/י לנכון. גם סכום קטן בתשלומים חודשיים עוזרים לנו רבות (ניתן להפסיקה בכל עת אם תמצאו לנכון להפסיקה).

ניתן לתרום באמצעות פיי-פאל או בכרטיס האשראי בכפתור התרומה מטה, או בדרכים נוספות:

העברה בנקאית – לחשבון מס' 14550070 ע"ש אבני דרך לחיים, בבנק לאומי (10) סניף ראש-פינה (727)

בהוראת קבע – ע"י מילוי טופס הוראה לחיוב חשבון והחתמת סניף הבנק שלכם (קוד מוסד במערכת מס"ב: 56157).

בשיק – שליחת שיק עבור "אבני דרך לחיים" לכתובת: ת.ד. 7368 קריית-שמונה מיקוד 1160418.

תודה מראש.

* תרומות בשיק – קבלה על תרומה תישלח לכתובת המצוינת ע"ג השיק, אלא אם כן צוין אחרת.
* תרומות בהעברה בנקאית – יש לשלוח מייל לכתובת: info@avneiderech.org.il בציון שם המוטב לקבלה על תרומה.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנה לעניין תרומות, וכן כל האישורים הנדרשים מרשם העמותות ורשויות המס:

אישור על סעיף 46

אישור ניהול תקין לשנת 2017

אישור ניהול פנקסים

אישור ניכוי מס במקור

שינוי גודל גופנים
ניגודיות