הודעת ועדת המכרזים על אי-זכייה במכרז, מיום ה-05 ביוני 2018