Donate page on English

עזרו לנו בשעת חירום

בימים אלו של לחימה, ולמרות שפונינו מקרית שמונה, עמותת אבני דרך ממשיכה לתת שירות במלוא המרץ ואף מרחיבה את פעילותה במתן מענים בחירום לאנשים עם מוגבלות, אשר בתקופות מלחמה חשופים לסיכון מוגבר לחרדה, דכאון, העדר תמיכות וקשיי נגישות.

אנו זקוקים לתמיכה כספית על מנת שנוכל להמשיך בעשייה ולהרחיב את השירות.

ניתן לתרום באמצעות פיי-פאל בכפתור התרומה, או בהעברה בנקאית – לחשבון מס’ 14550070 ע”ש אבני דרך לחיים, בבנק לאומי (10) סניף ראש-פינה (727).
לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לעניין תרומות, וכן כל האישורים הנדרשים מרשם העמותות ורשויות המס.
תודה מראש ושנדע ימים שקטים.

לתרומות בשקלים לחץ כאן

לתרומות בדולרים לחץ כאן

dir="rtl";