Donate page on English

עזרו לנו להרחיב את השירות למערך חירום ארצי

בימים אלו של לחימה, עמותת אבני דרך ממשיכה לתת שירות במלוא המרץ ואף מרחיבה את פעילותה במתן מענים בחירום לאנשים עם מוגבלות. בתקופות מלחמה אוכלוסיות עם מוגבלות חשופות לסיכון מוגבר לחרדה, דכאון, העדר תמיכות וקשיי נגישות ומידע.

עמותת אבני דרך מעמידה בעת זו את נסיונה ומשאביה במתן תמיכות מותאמות אישית לאנשים עם מוגבלות בכל רחבי הארץ. אנו זקוקים לתמיכה כספית על מנת שנוכל להמשיך בעשייה ולהרחיב את השירות.

שנדע ימים שקטים.

לתרומות בשקלים לחץ כאן

לתרומות בדולרים לחץ כאן