העמוד בהקמה.

פניות בנושא התאמות נגישות במקומות פיזיים, במתן שירות ציבורי ובאתר האינטרנט ניתן להפנות לרכז הנגישות במייל avishai@avneiderech.org.il.